Get Adobe Flash player

Wsppracujemy z :

 • amk_info.jpg
 • anna.jpg
 • autopack.jpg
 • beyster.jpg
 • cymes.jpg
 • doxa_logo.jpg
 • heinz.jpg
 • hochland.jpg
 • lowicz.jpg
 • mackowy.jpg
 • ocetix1.jpg
 • pegaz.jpg
 • provitus.jpg
 • roleski.jpg
 • staropolanka.jpg
 • stoczek.jpg
 • strauss.jpg
 • unilever.jpg
 • wosana_logo.jpg
Start Realizacje Linia ALM

Linia ALM

 

Automatyczna linia do malowania szka metod odrodkow.

Malowanie szka mona wykona na dwa sposoby :

? tradycyjnie za pomoc natrysku(pistolety natryskowe z wirujc dy?sz)-due zuycie lakieru i bardzo due zapylenie, albo

? na zasadzie siy odrodkowej (wirujce elementy nakadajce lakier bezporednio na wewntrzn powierzchni szka)-niskie zuycie la?kieru ok.50% mniej ni przy natrysku, cakowity brak zapylenia.


Czci skadowe linii :

? st transportujcy pojemniki szklane ? konstrukcja stalowa moduo?wa pozwalajca na szybki monta u klienta

? tunel podgrzewajcy wstpnie szko ? zamontowany na konstrukcji stou transportujcego ? wstpne podgrzanie szka powoduje szybsze

? sekcja lakierujca z wycigiem oparw -

? tunel wstpnego suszenia i intensywnego odprowadzania oparw

? tunel kocowego suszenia

Krtki opis poszczeglnych podzespow :

Do podgrzewania i suszenia szka zastosowano komory wyposaone w wysokiej jakoci promienniki podczerwieni emitujce fale dziaajce bez?porednio na szko, a nie otoczenie, co daje due oszczdnoci w zuyciu energii elektrycznej.

Pojemniki z lakierem zamknite s w atestowanych zbiornikach cinieniowych z zabezpieczeniem przed otwarciem w czasie pracy. Zastosowanie kilku zbiornikw pozwala na jednoczesne malowanie wieloma kolorami lub dwukolorowe jednego pojemnika, przy odpowiednim ukadzie gowic lakierujcych

W sekcji lakierujcej wykorzystano silnik krokowy z napdem rubowym, pozwalajcym na pynn regulacj prdkoci przesuwu gowic nanoszcych lakier co ma zastosowanie przy malowaniu pojemnikw o nieregularnych ksztatach.

Cao sterowana jest sterownikiem PLC firmy Siemens oraz programowana za pomoc dotykowego panelu operatorskiego firmy Beijer.

 

Zachowanie bezpieczestwa :

- Linia posiada zabezpieczenia w formie przyciskw awaryjnych oraz oson ochronnych, staych i ruchomych.

- Wszystkie silniki napdowe oraz wentylatory s w wykonaniu przeciwwy?buchowym.

- Dziki promiennikom podczerwieni w komorach grzewczych jest moliwe zastosowanie wycigw z nawiewami co zmniejsza do minimum emisj do otoczenia szkodliwych oparw powstajcych w czasie nanoszenia lakieru i suszenia szka.

Podstawowe podzespoy uyte do produkcji :

Zbiorniki cinieniowe firmy Schneider Promienniki podczerwieni firmy Trans-West

Wirujce elementy napdzane pneumatycznymi silniczkami Micro MU-RAKI
o prdkoci dochodzcej do 60000 obr/min.
Silnik krokowy ze sterownikiem amerykaskiej firmy Baldor lub inny

Sterownik programowalny niemieckiej firmy Siemens Panel operatorski firmy Beijer Elektronics

Oglny widok linii do lakierowania szka bez moduw pomocniczych :

? Lini mona skonfigurowa w sposb odpowiadajcy zapotrzebowaniom klienta.

? Do linii moe by doczone urzdzenie do automatycznego podawania lub zdejmowania pojemnikw.

? Linia moe bezporednio wsppracowa z automatyczn lini do napeniania zniczy bez koniecznoci czekania na wyschnicie lakieru.

? Zastosowanie seryjnych moduw pomocniczych przypiesza proces produkcyjny przy zmniejszeniu lub zachowaniu poprzedniego skadu kadry pracowniczej.

Uwaga: Na yczenie klienta moemy zaprojektowa ca hal produkcyjn uwzgldniajc wszystkie niezbdne urzdzenia do produkcji zniczy.

Kontakt

foto www1

Andrzej Gobiewski

ul. Siemiatycka 11/76
01-312 Warszawa
NIP 522-208-79-49
REGON 140404849

e-mail : andrzej@angoservis.pl

mobile: +  48 692 183 225