Get Adobe Flash player

Wsppracujemy z :

 • amk_info.jpg
 • anna.jpg
 • autopack.jpg
 • beyster.jpg
 • cymes.jpg
 • doxa_logo.jpg
 • heinz.jpg
 • hochland.jpg
 • lowicz.jpg
 • mackowy.jpg
 • ocetix1.jpg
 • pegaz.jpg
 • provitus.jpg
 • roleski.jpg
 • staropolanka.jpg
 • stoczek.jpg
 • strauss.jpg
 • unilever.jpg
 • wosana_logo.jpg
Start Realizacje Linia ALZ-10

Linia ALZ-10

 

Linia do napeniania zniczy ALZ-10


alz_1_thumb

Automatyczna linia do napeniania zniczy charakteryzuje si prostot budowy, solidnym wykonaniem, a co za tym idzie niezawodnoci pracy. Wydajno takiej linii dochodzi do 4000 sztuk 100 gramowych opakowa na godzin przy zaoeniu, e linia bdzie miaa min. 20mb dugoci i 3 aplikatory po dziesi zaworw kady.

 

Linia o wikszej wydajnoci musi by wyposaona w aplikatory o zdwojonej liczbie zaworw, zwikszon ilo sekcji chodzcych, automatyczne podawanie pojemnikw oraz automatyczn aplikacj knota.

Opisana poniej linia ALZ-10 jest lini o wydajnoci do 3000 sztuk 100 gramowych opakowa na godzin.

Opis budowy:


ALZ-10 skada si z trzech gwnych podzespow:

- Moduu podawczego

- Stou transportujcego wraz z sekcjami napeniajcymi

- Moduu odbierajcego i transportujcego gotowy produkt

Modu podawczy :

- St obrotowy podawczy

- Separator ustalajcy odstp pomidzy pojemnikami

- Urzdzenie podajce pojemniki na st transportowy

alz_2_thumb

St transportujcy :

- Konstrukcja moduowa z profili stalowych.

- Dwie sekcje prowadnic regulowanych

- Pynna regulacja prdkoci przesuwu opakowa

- Moliwo integracji z pomocniczymi podzespoami

np. (modu podajcy MP-10, modu odbierajcy MO-10)

alz_3_thumb

Modu odbierajcy :

- Urzdzenie spychajce ze stou na transporter odprowadzajcy

- Ukad transporterw doprowadzajcych gotowy produkt do aplikatora etykiet

- Zesp buforowy gromadzcy produkt do pakowania zbiorczego.

- Istnieje moliwo integracji linii z automatycznym urzdzeniem pakujcym w foli termokurczliw.

alz_4_thumb

 

Urzdzenia dodatkowe :

Wanna z pomp podajc parafin do zbiornika aplikatora dozujcego

Aplikator dozujcy z zaworami iglicowymi

Regulacja wysokoci i pooenia wzdunego aplikatora

Transportery St buforowy Zesp wentylatorw chodzcych

 

Sterowanie :

- Do sterowania urzdzeniem wykorzystano sterownik programowalny niemieckiej firmy Siemens

- Do wizualizacji i zadawania parametrw dotykowy panel operatorski szwedzkiej firmy Bejier Elektronics

 

Parametry techniczne :

Wymiary : dug.15m; szer.1.5m; wys.robocza 1.0m

Zasilanie : 3x400V; cakowita moc zainstalowana do 12.0 kW

Sterowanie : 24V DC

Pneumatyka : Festo

Wanna : pojemno 250 litrw; moc grzaek 3.0 kW; pompa o wydajnoci do 50 l/min

Wentylatory : wydajno 5m?/h zasilanie 230V moc 0.09kW

Aplikator z zaworami : zbiornik ze stali kwasoodpornej pojemno 30 litrw; moc grzaek 500W; 10 zaworw iglicowych kalibrowanych

Transportery : konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, na trjnogach ze stopkami regulacyjnymi; acuch transportujcy pytkowy przystosowany do konstrukcji z zakrtem

Zasada dziaania :

Puste pojemniki znajdujce si na palecie pracownik ustawia na obrotowym stole podawczym, z ktrego przenonikiem pytkowym dostarczane s do urzdzenia separujcego.

Urzdzenie separujce ustawia pojemniki na transporterze w odlegoci odpowiedniej dla rozstawu zaworw w aplikatorze jednoczenie odlicza 10 sztuk.

Rozstawione 10 pojemnikw przejeda przed modu podajcy. Po zatrzymaniu, gdy linia wykona jeden krok zostaj one zepchnite na st transportujcy.

10 sztuk pojemnikw jest zabierane jednoczenie przez transporter stou i przekazywane pod aplikator dozujcy.

Gdy rzd pojemnikw znajdzie si pod aplikatorem nastpuje otwarcie zaworw i napenianie wstpne pojemnikw dan iloci parafiny, ktr wczeniej ustalilimy na panelu operatorskim.

Po zakoczeniu napeniania linia wykonuje kolejny cykl pracy robic miejsce dla nastpnej partii pojemnikw

Obszar stou pomidzy aplikatorami wykorzystany jest do aplikacji knotw do pojemnikw

Gdy pojemniki z knotami i wstpnie wystudzon mas podjad pod drugi aplikator nastpuje dolanie wierzchniej wyrwnujcej warstwy parafiny

Gdy gotowe znicze dojad do koca linii nastpuje zepchnicie ich ze stou za pomoc moduu odbierajcego i przekazanie transporterem do aplikatora etykiet i dalej do stou buforujcego, skd s zabierane do pakowania w foli termokurczliw lub bezporednio na palet.

Do obsugi takiej linii potrzeba od 4 do 5 osb.

Wszystkie urzdzenia wykonane s zgodnie z normami regulujcymi budow maszyn i speniaj warunki CE.

Do kadego urzdzenia doczona jest pena dokumentacja oraz Deklaracja Zgodnoci.

Urzdzenia wyprodukowane przez firm An_Go posiadaj zabezpieczenia w formie przyciskw awaryjnych i oson ochronnych.

Kontakt

foto www1

Andrzej Gobiewski

ul. Siemiatycka 11/76
01-312 Warszawa
NIP 522-208-79-49
REGON 140404849

e-mail : andrzej@angoservis.pl

mobile: +  48 692 183 225